Nejnovější články

ÚVOD DO DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM

Technologie, 1. 9. 2021

Podnikatelé a vrcholoví manažeři přirozeně usilují o co nejhladší chod své firmy i o nejvyšší možné zisky. S rozšiřováním technologií se objevil nový přístup, jak své podnikání posunout kupředu – digitální transformace.

Digitální transformace

Moderní technologie přejí podnikání

Současná rychle se měnící doba klade důraz na efektivitu a adaptabilitu. I proto si majitelé firem a zaměstnanci začínají uvědomovat, jak důležitá je modernizace práce a dobrá přístupnost služeb či produktů všem zákazníkům. Pokud firmy zaspí, čekají je nižší tržby i zisk a nedaří se jim rozšiřovat tržní podíl. Navíc kolem nich vyrůstá mladá konkurence, která si s výzvami moderní doby poradila lépe.

Stále více lidí o digitální transformaci tuší, její realizace je ale v praxi ojedinělá. Společnosti Dell Technologies, Intel a Vanson Bourne uskutečnily celosvětový průzkum (se začátkem v roce 2018 a stále běžící) mezi středně velkými až velkými firmami a zjistili, že si většina tuzemských podnikatelů dobře uvědomuje určité mezery ve svých snahách o modernizaci. Až 66 % českých leaderů připouští, že by digitální transformace v jejich podniku měla mít širší záběr, a 84 % zástupců firem v České republice tuší, že do 5 let budou mít potíže s plněním měnících se požadavků zákazníků.

Co je digitální transformace?

Digitální transformace označuje modernizační přeměnu firmy uvnitř i navenek. Výsledkem je vyšší efektivita, flexibilita a také lepší přehled nad celkovým fungováním podnikání. To vše za využití moderních nástrojů, procesů a technologií. Součástí digitálního přerodu pak bývají mimo jiné tyto aspekty:

 • Přechod od zastaralých způsobů práce k moderním pracovním procesům,
 • zavedení technologií, které pracují pro lidi, a ne proti nim,
 • automatizace procesů ve firmě pro vyšší efektivitu práce a větší spokojenost zaměstnanců,
 • analýza vnitropodnikových a obchodních dat pro lepší strategická rozhodnutí.

Proč se zabývat digitální transformací?

Motivace firem jsou různé. Jejich společným jmenovatelem je ale sílící potřeba zapojit moderní postupy do řízení. V naší praxi se v jednotlivých segmentech setkáváme nejčastěji s těmito případy:

 • Malá až střední firma zaznamenává postupný odliv zákazníků k nové konkurenci, která je dokáže lépe oslovit a obsloužit.
 • Zaběhlá firma úspěšná na tradičním, ne-digitálním trhu má zájem o expanzi. Naráží ale na vstupní bariéry nových trhů, které fungují na moderních metodách a přístupech.
 • Startup či nově vzniklá firma chce vstoupit na konkurenční trh s unikátní přidanou hodnotou, k úspěchu ale potřebuje technologickou inovaci.

Přínosy a výzvy

Digitální transformace má dopad na takřka celé fungování firmy:

 • Vyšší výnosy a zisky – 75 % procent manažerů považuje růst příjmů za největší přínos.
 • Nižší náklady – 40 % manažerů uvádí snížení nákladů jako největší motivaci pro modernizaci.
 • Vyšší zájem o firmu z pohledu HR – kvalitní zaměstnanci upřednostňují moderní společnosti.
 • Přehled nad podnikáním – nové nástroje umožňují detailní sledování firmy v reálném čase.
 • Rozhodování na základě dat – manažeři i majitelé firem mají k dispozici zcela nové informace, strategická rozhodnutí tak mohou činit na základě tvrdých dat.
 • Spokojenost zaměstnanců – efektivní a pohodlný provoz snižuje riziko odchodu zaměstnanců a zvyšuje efektivitu práce.
 • Připravenost na legislativní změny – nové zákonné povinnosti vytvářejí firmám bez digitální podpory podstatné překážky (například GDPR).
Přehled obsahu digitální transformace

Digitální transformace s sebou nese také výzvy, které je nejsnazší překonat s odborným partnerem:

 • Časová investice – celková transformace malé až střední firmy zabere minimálně 6 až 12 měsíců, se zkušeným implementátorem je však možné již do 3 měsíců vidět první výsledky.
 • Počáteční investice – implementace digitální transformace svépomocí přináší rizika a může firmu finančně poškodit. S kvalitní analýzou a strategickým plánem je možné náklady omezit a efektivně propojit s návratností.
 • Adaptace zaměstnanců – chystáte se začít proces, kterému se někteří lidé budou obtížně přizpůsobovat. S tím se dá snadno vypořádat včasným školením a vhodným vzděláváním zaměstnanců.

Jak začít?

Pokud vás téma digitální transformace zaujalo, pojďme se nezávazně potkat. Probereme situaci ve vaší firmě i možnosti, jak dokáže modernizační přeměna posunout váš business kupředu.

V případě identifikovaného potenciálu Vám nezávazně zpracujeme první krok digitální transformace – analýzu současné situace a definici cílů. Na jejím základě se pak můžete rozhodnout, jaký postup bude pro modernizaci vaší firmy nejlepší.