Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Společnost Bold Interactive s.r.o., se sídlem Jankovcova 2, 170 00 Praha, zapsaná u Městského soudu v Praze Oddíl C, vložka 252358 zpracovává v případě vyplnění online kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, aktuální zaměstnání.
 2. Jméno, příjmení, e-mail, telefon a aktuální zaměstnání je nutné zpracovat pro odpověď na dotaz. Tyto osobní údaje budou společností Bold Interactive s.r.o. zpracovávány po dobu 2 let.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Bold Interactive s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje nebudou zpracovávány žádným jiným subjektem.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpět na kontakt